Tips voor het analyseren en rapporteren van onderzoek

Na het formuleren van je doelen, ontwerpen van het onderzoeksinstrument en het verzamelen van informatie is het tijd om de data te analyseren en te rapporteren. Een aantal dingen waarmee je rekening moet houden bij het analyseren en het rapporteren van je onderzoek:

tips analyseren rapporten onderzoek
  • Analyseren en rapporteren gaan in de praktijk hand in hand samen, terwijl het eigenlijk twee aparte stappen zijn die los van elkaar gedaan kunnen worden. Door de stappen tegelijkertijd uit te voeren houd je overzicht en bespaar je tijd.
  • Voordat je aan de analyse begint is het slim om te controleren of het veldwerk goed is uitgevoerd en geregistreerd. Je kijkt of je voldoende respons hebt, naar de representativiteit van je respons en of je voldoende informatie hebt kunnen verzamelen (vooral bij kwalitatief).
  • Omschrijf je onderzoeksgroep. Vooral bij kwantitatief onderzoek kun je vragen krijgen over hoe je tot je conclusies en gegevens bent gekomen.
  • De kern van de analyse en rapportage is het beantwoorden van je deelvragen. Bedenk daarom steeds of de informatie ook echt de deelvraag beantwoord en of het echt iets toevoegt.
  • Bij kwalitatief onderzoek ga je de antwoorden groeperen naar onderwerp/deelvraag. Bij kwantitatieve methoden ga je kijken naar percentages, gemiddelde scores en verbanden met een dataverwerkingsprogramma als excel of spss.
  • Bepaal de juiste vorm voor je rapportage. Bedenk hierbij wat het doel is van het rapport (informeren, overtuigen, aanzetten tot actie etc.) en wie de doelgroep is. Enkele mogelijke vormen vind je in mijn blog hierover.
  • Leg verbanden tussen de details en conclusies in je verslag. Welke antwoorden op deelvragen versterken elkaar? Waar zie je verbanden door het hele onderzoek? Trek de paragrafen en hoofdstukken bij elkaar met deze verbanden en conclusies.