Projectevaluatie: een checklist

Eén van onze meest gelezen blogs gaat over de vragen die je moet stellen bij een procesevaluatie. Zo’n evaluatie is gericht op de manier waarop je werkt en samen (hebt) gewerkt. Maar bij de start van het project heb je ook vragen en tussentijds en/of na afloop van een project wil je de effecten inzichtelijk maken: Wat is de beginsituatie? Welke aannames doen we en kloppen deze wel? Is het doel bereikt? In hoeverre is de doelgroep bereikt? Wat zijn de succesfactoren van het project? En wat zijn verbeterpunten? Bij een projectevaluatie houdt je het resultaat tegen het licht. Met deze informatie kun je het project en/of toekomstige projecten verbeteren. Vragen die je kunt stellen tijdens de verschillende fases van het project:

Projectevaluatie fase 1: Bij de start van het project

 • Hoe ziet de doelgroep eruit?
 • Wat zijn de behoeften?
 • Wat zijn actuele ontwikkelingen waar je op in wilt spelen?
 • Wat zijn prioriteiten van stakeholders waar je rekening mee moet houden?
 • Wat is de beginsituatie?
 • Wat is de gewenste situatie en welke doelen vloeien hieruit voort?
 • Wat zijn leerpunten van vorige projecten?
 • Welk probleem wil je oplossen met het project?
 • Hoe doe je dat het beste?/Wat is het meest geschikte instrument?
 • Wat zijn de kansen/mogelijkheden, bedreigingen, sterktes en zwaktes? (SWOT)
projectevaluatie checklist


Projectevaluatie fase 2: Tussentijds

 • Wat is je doelbereik vergeleken met de beginsituatie? (onderzocht bij de start van
 • de regeling)
 • Welke effecten heeft het project tot nu toe?
 • Welke aanpassingen moet je doen om je doelen beter te bereiken?
 • Wat heb je tot nu toe geleerd van het project en waar kun je dat toepassen?

Projectevaluatie fase 3: Na afloop van het project

 • Wat is je doelbereik vergeleken met de beginsituatie en halverwege het project?
 • Welke effecten heeft het project?
 • Wat zijn succesfactoren van het project?
 • Wat heb je geleerd van het project (verbeterpunten) en waar kun je dat toepassen?

Beantwoord deze vragen binnen het projectteam, maar betrek ook andere partijen, zoals de doelgroep, samenwerkingspartners en andere stakeholders.