Onderzoeksmethode: Tracking

Tracking

Tracking is het volgen van bezoekers of klanten via de wifi of bluetooth van hun eigen apparaten (smartphone, tablet, laptop etc.). Het kan ook gedaan worden door mensen een apparaatje mee te geven, waarmee je ze volgt. Het wordt voornamelijk gedaan in winkels en sinds kort ook in musea. Het geeft je kwantitatieve informatie over de looproute, hoelang zij blijven en wat de meest populaire onderdelen van de tentoonstelling.

Wanneer kies je voor deze manier van onderzoeken?

Je kiest voor tracking om een winkelopstelling of inrichting van een tentoonstelling te evalueren en te verbeteren. Je ziet welke route bezoekers daadwerkelijk lopen, waar zij langer stil blijven staan en waar ze precies naar kijken.

Voordelen

  • Je verkrijgt informatie over wat er daadwerkelijk gebeurt in een winkel of tentoonstelling: route die mensen afleggen, tijd die zij spenderen, populaire onderdelen.
  • Je belast respondenten niet.
  • Het kost niet veel tijd, je hoeft namelijk niet zelf te observeren.

Nadelen

  • Je krijgt informatie over hoe bezoekers de tentoonstelling of winkel bezoeken, maar je verkrijgt geen diepgaande informatie.
  • De informatie is lastig te interpreteren, je weet niet waarom een bezoeker bepaalde handelingen verricht of bepaald gedrag vertoont.

Waar moet je rekening mee houden?

Bij tracking kun je daadwerkelijke handelingen van bezoekers achterhalen, maar het is soms lastig om deze handelingen te interpreteren. Bijvoorbeeld: Als iemand met zijn/haar armen over elkaar staat duidt dit vaak op een gesloten, niet-benaderbare houding, terwijl deze persoon in werkelijkheid heel open is, maar het op moment van observeren simpelweg koud heeft. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden. Het is belangrijk om van tevoren een analyseplan op te stellen met duidelijke criteria. Door deze lijst interpretatievrij te maken, is de kans kleiner dat degenen die analyseren zelf conclusies trekken.

Tips

  1. Combineer tracking met een kwalitatieve methode van onderzoek, om meer diepgaande informatie over de motivaties van bezoekers te achterhalen.
  2. Zorg voor een duidelijk analyseplan met concrete criteria.
  3. Als je naast tracking door wifi of bluetooth gebruik maakt van video opnames van bezoekers, vraag dan toestemming aan de bezoekers.
  4. Houdt rekening met externe factoren, zoals koude of juist warme temperatuur of andere omstandigheden waardoor mensen een bepaalde houding aannemen.