Welke schalen kun je gebruiken?

In vragenlijsten wordt vaak gebruik gemaakt van schalen om de mening van de respondenten te meten, maar ook om te kijken naar wat ze hebben gedaan. Maar ook bij observaties, logboeken, scheurkaartjes en in gesprekken kun je gebruik maken van schalen.

Welke schalen zijn er?

Er zijn een aantal verschillende schalen waar je gebruik van kunt maken en die allemaal net wat andere informatie geven.

  • 2 puntsschaal: ja/nee
  • 3 puntsschaal: veel/weinig/niet of ja/neutraal/nee
  • 4 puntsschaal: helemaal mee oneens/mee oneens/mee eens/helemaal mee eens
  • 5 puntsschaal: helemaal mee oneens/mee oneens/geen mening/mee eens/helemaal mee eens of 5 sterren (van heel erg ontevreden tot heel erg tevreden)
  • 10 puntsschaal: een rapportcijfer van 1 t/m 10

Voor welke schaal kies je?

  • Bij de 2 puntsschaal moeten de respondenten uitersten in vullen het is of ja of nee. Deze schaal geeft een heel duidelijk beeld er is geen middenweg. Soms vinden respondenten dit lastig, omdat mensen zich soms toch wat liever op de vlakte houden of wat meer nuance aan willen brengen. Gebruik deze schaal alleen als het gaat om een gemakkelijke wel of niet, zoals bij vragen naar gedrag: je hebt een museum wel of niet bezocht.
  • De 3 puntsschaal geeft de respondenten de kans om voor uitersten te kiezen, maar ook om neutraal te antwoorden. Wanneer er vaak neutraal geantwoord is, levert dit voor het onderzoek echter niet veel op. Gebruik ook deze schaal vooral bij het vragen naar gedrag: Hoe vaak drink je koffie? Niet – soms – elke dag
  • Bij de 4 puntsschaal is er geen ruimte om neutraal te antwoorden en moeten respondenten een keuze maken. Er kan wel wat nuance aangebracht worden, wat respondenten fijn vinden. Deze schaal gebruik je als je om een mening vraagt en je wilt dat ze kiezen.
  • Een andere optie bij stellingen naar de mening of houding is de 5 puntsschaal. Respondenten vinden deze schaal heel fijn omdat ze nuance aan kunnen brengen en er een midden is voor als ze niet kunnen of willen kiezen. Je kunt een schaal uitgebreider maken naar 7, maar dat geeft de illusie van meer onderscheid, terwijl je dat niet kunt duiden. Omdat deze schaal heel veel gebruikt wordt, begrijpen respondenten, maar ook de lezers van je onderzoek deze schaal. Met de vijfpuntsschaal kun je een scala aan stellingen voorleggen die gezamenlijk iets meten. Hiermee krijg je een goed beeld van de mening of houding van respondenten over een bepaald onderwerp. Bij het samenstellen van de stellingen moet je wel letten op validiteit en samenhang tussen je stellingen.
  • Bij de 10 puntsschaal is er een brede verdeling tussen zeer slecht en uitstekend en alles ertussen in. Iedereen is bekend met rapportcijfers, het nadeel is echter dat er wat interpretatieverschillen zitten in de details. Iedereen is het er mee eens dat tot en met 5 onvoldoende is, maar wat is het verschil tussen een 8 en een 9? Daarbij geven sommige mensen nooit een 10 omdat perfect niet bestaat, terwijl anderen een 10 geven als ze het erg goed vinden. Deze schaal geeft respondenten dus veel ruimte om nuance aan te geven, maar is lastig te interpreteren. Gebruik deze schaal alleen als je je rapportcijfer wilt vergelijken met rapportcijfers van een ander of van eerdere metingen. Vraag dan naar een algemeen rapportcijfer en vraag de verschillende onderdelen uit in een andere schaal.