Category Archives for "zelf onderzoek doen"

Hoe kun je de respons voor een vragenlijst verhogen?

HOE KUN JE DE RESPONS VOOR EEN VRAGENLIJST VERHOGEN?

Een vragenlijst uitzetten is een goede methode om veel mensen op dezelfde manier te bevragen. Bij voldoende respons krijg je een representatief beeld van je onderzoeksgroep. Maar hoe zorg je voor voldoende respons?

  1.  Selecteer je onderzoeksgroep nauwkeurig. Schrijf niet zomaar iedereen aan of willekeurig een steekproef uit het telefoonboek, maar kijk van wie je wilt dat ze je vragenlijst invullen. Hoe oud zijn ze? Een bepaalde beroepsgroep? Hobby’s? Als je onderzoeksgroep geïnteresseerd is in je onderwerp, zijn ze eerder geneigd je vragenlijst (volledig) in te vullen.
  2. Kijk hoe je je onderzoeksgroep het beste kunt bereiken. Kun je ze mailen of bevragen op een plek (na het bezoek van een museum)? Of per post, omdat ze geen internet hebben. Je kunt ook meerdere mogelijkheden bieden, zodat respondenten zelf kunnen kiezen hoe ze de vragenlijst invullen. Wil je specifiek jongeren bereiken? Lees dan deze blog waarin we specifiek ingaan op het bereiken van deze doelgroep.
  3. Maak het je respondenten zo gemakkelijk mogelijk. Als je digitaal een vragenlijst afneemt, zorg voor een werkende link, zodat je respondenten meteen door kunnen klikken. Als inloggen met een wachtwoord niet perse nodig is voor bv koppeling van data, laat dat dan achterwege. Als je schriftelijk vragenlijsten afneemt, zorg voor een antwoordenveloppe en een antwoordnummer. Als je ergens staat met schriftelijke vragenlijsten, zorg voor goed schrijfmateriaal en een tafel (en een stoel). Zie voor meer tips mijn blog ‘Hoe maak je het respondenten zo gemakkelijk mogelijk’.
  4. Houd de vragenlijst zo kort mogelijk. Vraag alleen het noodzakelijke. Niemand vindt het fijn om een ellenlange vragenlijst in te vullen. Stel ook alleen relevante vragen en verwijs indien nodig door (indien nee, ga door naar vraag 10). Laat digitaal ook zien hoe lang de vragenlijst is.
  5. Zorg er voor dat de vragen duidelijk zijn en dat het voor de respondent duidelijk is wat van hem/haar wordt verwacht. Ook met doorverwijzen met vragen. Digitaal kun je dit gemakkelijk instellen (als vraag 1 is ja, ga door naar vraag 5), maar zorg dat dit op papier ook duidelijk is.
  6. Stel alleen vragen verplicht als het  hoogst noodzakelijk is. Anders zorgen verplicht in te vullen vragen er vooral voor dat mensen eerder afhaken.
  7. Maak duidelijk waarom het belangrijk is dat ze de vragenlijst invullen. Let hierbij met name op het belang van de respondenten. ‘Met deze informatie kunnen we …’
  8. Bedank je respondenten, zo mogelijk met een klein presentje. Je attentheid wordt gewaardeerd.

Wil je meer weten over respondenten en het verhogen van je respons? Lees dan onze blog: Hoe maak je het respondenten zo gemakkelijk mogelijk?

10 tips voor het houden van een groepsgesprek

10 tips voor het houden van een groepsgesprek

Bij het organiseren en leiden van een groepsgesprek moet je met andere dingen rekening houden dan bij een individueel interview. Bij groepsinterviews heb je bijvoorbeeld te maken met groepsdynamiek waar je mee om moet gaan. Een aantal tips voor het houden van een groepsgesprek:

1. Begin op tijd met de organisatie van de groepsgesprekken. Anders loop je het risico dat niet voldoende mensen kunnen. Door het groepsinterview ruim van tevoren te plannen, heb je de grootste kans dat iedereen aanwezig kan zijn.

2. Laat iemand het verslag maken die daar ervaring mee heeft. Notuleren bij een groepsgesprek is namelijk ingewikkelder, omdat verschillende mensen aan het woord zijn.

3. Maak video- of geluidsopnamen van het interview als je niet zeker weet of de verslaggever het live bij kan houden bij het maken van een verslag. Zorg er dan voor dat de apparatuur vooraf aanwezig is en klaar staat.

4. Zorg ervoor dat je gesprekspartners zich op hun gemak voelen. Zorg voor een prettige ruimte, iets te drinken en een koekje.

5. Laat iedereen zich voorstellen, zodat de anderen ook weten met wie ze aan tafel zitten. Maak een plattegrond van de tafel met namen en functie / achtergrond als spiekbrief.

6. Zorg ervoor dat iedereen aan het woord komt.

7. Let op de lichaamstaal van de deelnemers.

8. Monitor de tijd en hou je aan de afgesproken tijd. Het is vervelend als je een deel van je vragen niet hebt kunnen stellen.

9. Leg uit wat er gebeurt met de uitkomsten van het gesprek. Ook wat je doet met het verslag dat van het gesprek wordt gemaakt (bv de geluidsopname). Gebruik je dat alleen om zelf iets op te kunnen zoeken of wordt het ook gepubliceerd. Koppel het verslag in het laatste geval in ieder geval terug.

10. Vat tijdens het interview samen en koppel het gezegde terug naar de groep om er zo verzekerd van te zijn dat je het goed begrijpt.

 Meer tips over interviewen? Lees dan ook mijn andere blog: Hoe maak je het respondenten zo gemakkelijk mogelijk?

Wat is een onderzoeksmethode

Onderzoeksmethode

WAT IS EEN ONDERZOEKSMETHODE?

Onderzoeksmethoden


Uit gesprekken die ik voer met verschillende mensen die onderzoek doen, is er soms verwarring over de term onderzoeksmethodes. Er zijn theorieën op basis waarvan je een onderzoek kunt doen en je hebt manieren om data te verzamelen.

In mijn blogs spreek ik geregeld over onderzoeksmethoden. Ik bedoel hiermee de diverse manieren om data te verzamelen.

Wanneer je voor jezelf helder hebt wat de onderzoeksvragen zijn, ga je kijken welke informatie je op welke manier kunt verzamelen. Hiervoor zijn veel verschillende methoden. Je hebt kwalitatieve onderzoeksmethoden en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Bij kwalitatieve onderzoeksmethoden gaat het niet om feiten of cijfers, je kijkt meer naar het hoe en waarom. Bij kwantitatieve onderzoeksmethodes draait het juist om cijfers en feiten die je met elkaar kunt vergelijken. Kijk ook naar mijn blog over het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Er zijn allerlei onderzoeksmethoden. In mijn overzichtsblog met verschillende onderzoeksmethoden staan verschillende manieren. Wees ook creatief met de manieren waarop je data verzamelt. Kijk verder dan de standaard manieren van onderzoek en maak interessante combinaties.

Wanneer je een onderzoeksmethode heb gekozen is een goede voorbereiding belangrijk. Kijk per methode wat je nodig hebt en neem de tijd om je meetinstrument goed op te zetten. Bespreek het met collega’s en test het meetinstrument voordat je het gaat inzetten.

1 2 3 8